Grønseth JE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grønseth JE

Lærum E, Ommundsen OE, Grønseth JE, Christiansen A, Fagertun HE
10.10.1996
Sammendrag Vi har utført en randomisert placebokontrollert dobbeltblind undersøkelse med oral diklofenakbehandling som korttidprofylakse mot nye kolikkepisoder i første uken etter initial...