Fagertun HE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fagertun HE

Lærum E, Ommundsen OE, Grønseth JE, Christiansen A, Fagertun HE
10.10.1996
Sammendrag Vi har utført en randomisert placebokontrollert dobbeltblind undersøkelse med oral diklofenakbehandling som korttidprofylakse mot nye kolikkepisoder i første uken etter initial...