Risikofaktorer for lårhalsbrudd i Oslo

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Oslo ligger på verdenstoppen i hyppighet av lårhalsbrudd. På bakgrunn av dette utførte vi enpasient-kontroll-undersøkelse for å studere risikofaktorer for lårhalsbrudd blant hjemmeboende eldre i dennebefolkningen. 246 lårhalsbruddpasienter innlagt i to Oslo-sykehus i løpet av en ettårsperiode ble sammenliknet medsamme antall kontrollpersoner. Vi fant økt risiko for lårhalsbrudd hos tynne personer, hos personer med selvrapportertvekttap i løpet av det siste året pga. dårlig appetitt, hos personer med lavt matinntak, hos inaktive personer og hospersoner med lav muskelstyrke. Vi fant ingen sammenheng mellom kalsiuminntak og lårhalsbrudd, mens lårhalsbruddgruppenhadde lavere vitamin D-inntak enn kontrollgruppen. Videre var utdanningsnivået i lårhalsbruddgruppen lavere enn ikontrollgruppen, og en større andel var røykere.

  Som konklusjon fant vi stort sett det samme risikofaktormønsteret for lårhalsbrudd i Oslo som tidligere rapportertfra befolkninger med lavere bruddrater. I tillegg indikerer denne undersøkelsen at lavt matinntak blant eldre er enviktig risikofaktor for lårhalsbrudd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media