Risikofaktorer for lårhalsbrudd i Oslo

Meyer HE, Tverdal A, Henriksen C, Pedersen JI, Falch JA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Oslo ligger på verdenstoppen i hyppighet av lårhalsbrudd. På bakgrunn av dette utførte vi en pasient-kontroll-undersøkelse for å studere risikofaktorer for lårhalsbrudd blant hjemmeboende eldre i denne befolkningen. 246 lårhalsbruddpasienter innlagt i to Oslo-sykehus i løpet av en ettårsperiode ble sammenliknet med samme antall kontrollpersoner. Vi fant økt risiko for lårhalsbrudd hos tynne personer, hos personer med selvrapportert vekttap i løpet av det siste året pga. dårlig appetitt, hos personer med lavt matinntak, hos inaktive personer og hos personer med lav muskelstyrke. Vi fant ingen sammenheng mellom kalsiuminntak og lårhalsbrudd, mens lårhalsbruddgruppen hadde lavere vitamin D-inntak enn kontrollgruppen. Videre var utdanningsnivået i lårhalsbruddgruppen lavere enn i kontrollgruppen, og en større andel var røykere.

Som konklusjon fant vi stort sett det samme risikofaktormønsteret for lårhalsbrudd i Oslo som tidligere rapportert fra befolkninger med lavere bruddrater. I tillegg indikerer denne undersøkelsen at lavt matinntak blant eldre er en viktig risikofaktor for lårhalsbrudd.

Anbefalte artikler