Henriksen C

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henriksen C

Meyer HE, Tverdal A, Henriksen C, Pedersen JI, Falch JA
20.09.1996
Sammendrag Oslo ligger på verdenstoppen i hyppighet av lårhalsbrudd. På bakgrunn av dette utførte vi en pasient-kontroll-undersøkelse for å studere risikofaktorer for lårhalsbrudd blant hjemmeboende...
Brunvand L, Henriksen C, Haug E
20.05.1996
Hvordan best forebygge? Sammendrag Vitamin D-mangel er utbredt blant gravide pakistanske innvandrerkvinner i Norge. Denne undersøkelsen ble utført for å vurdere nytten av å gi skriftlig og muntlig...