Tverdal A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tverdal A

Kvaavik E, Meyer HE, Selmer RM, Egeland G, Tverdal A
30.09.1999
Sammendrag I flere studier er det vist at personer med lang utdanning følger anbefalingene om økt inntak av frukt og grønnsaker og et redusert inntak av fett bedre enn personer med kort utdanning...
Hjort PF, Waaler HT, Tverdal A, Graff-Iversen S, Trygg K
20.10.1996
Sammendrag Fysisk aktivitet er viktig for helsen. Inaktivitet er en selvstendig risikofaktor for sykdom og forsterker aldringsprosessen. I spørreundersøkelser svarer befolkningen stort sett at de...
Meyer HE, Tverdal A, Henriksen C, Pedersen JI, Falch JA
20.09.1996
Sammendrag Oslo ligger på verdenstoppen i hyppighet av lårhalsbrudd. På bakgrunn av dette utførte vi en pasient-kontroll-undersøkelse for å studere risikofaktorer for lårhalsbrudd blant hjemmeboende...
Tverdal A
10.08.1996
Sammendrag Høyde- og vektdata fra tuberkuloseundersøkelsen i 1963-75 og hjerte- og karundersøkelsene i 1974-95 er sammenstilt. Alle menn og kvinner i alder 40-42 år i samtlige fylker, unntatt Oslo,...