Hjertetransplantasjon som livreddende prosedyre etter konvensjonell hjertekirurgi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I tidsrommet 6.11.1983-31.12.1995 ble det utført 238 hjertetransplantasjoner ved Rikshospitalet. Fem av pasientene(2,1%) ble transplantert pga. irreversibel, livstruende pumpesvikt henholdsvis 20, 26, 54, 84 og 234 timer etter mitralventilimplantasjon pluss venstre ventrikkel-aneurismereseksjon, koronar bypass, dobbelt ventilimplantasjon plussseptumplastikk, aortaventilimplantasjon og reoperativ koronar bypass. Pasientenes alder var 47, 54, 49, 52 og 43 år ogfire av dem var høyrisiko pasienter. Alle pasientene hadde mekanisk sirkulasjonsstøtte mellom primæroperasjonen ogtransplantasjonen.

  Én pasient døde 12 timer etter transplantasjon pga. flerorgansvikt som ikke lot seg reversere av bedretpumpefunksjon. Flerorgansvikt er kontraindikasjon for transplantasjon, og forløpet viste at pasienten ikke skulle værttransplantert. Én pasient døde uventet og brått av akutt vaskulær rejeksjon fire måneder etter transplantasjonen. Detre øvrige pasienter er klinisk kjekke seks år, 20 og fire måneder etter transplantasjonen. Hos strengt utvalgtepasienter er transplantasjon et mulig alternativ ved åpenbart fatalt forløpende hjertesvikt i det tidlige forløpet avkonvensjonell hjertekirurgi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media