Hjertetransplantasjon som livreddende prosedyre etter konvensjonell hjertekirurgi

Almdahl SM, Lindberg H, Seem E, Svennevig J, Geiran O Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I tidsrommet 6.11.1983-31.12.1995 ble det utført 238 hjertetransplantasjoner ved Rikshospitalet. Fem av pasientene (2,1%) ble transplantert pga. irreversibel, livstruende pumpesvikt henholdsvis 20, 26, 54, 84 og 234 timer etter mitral ventilimplantasjon pluss venstre ventrikkel-aneurismereseksjon, koronar bypass, dobbelt ventilimplantasjon pluss septumplastikk, aortaventilimplantasjon og reoperativ koronar bypass. Pasientenes alder var 47, 54, 49, 52 og 43 år og fire av dem var høyrisiko pasienter. Alle pasientene hadde mekanisk sirkulasjonsstøtte mellom primæroperasjonen og transplantasjonen.

Én pasient døde 12 timer etter transplantasjon pga. flerorgansvikt som ikke lot seg reversere av bedret pumpefunksjon. Flerorgansvikt er kontraindikasjon for transplantasjon, og forløpet viste at pasienten ikke skulle vært transplantert. Én pasient døde uventet og brått av akutt vaskulær rejeksjon fire måneder etter transplantasjonen. De tre øvrige pasienter er klinisk kjekke seks år, 20 og fire måneder etter transplantasjonen. Hos strengt utvalgte pasienter er transplantasjon et mulig alternativ ved åpenbart fatalt forløpende hjertesvikt i det tidlige forløpet av konvensjonell hjertekirurgi.

Anbefalte artikler