Almdahl SM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Almdahl SM

Tjomsland O, Almdahl SM, Saatvedt K, Nordstrand K, Aaberge L
10.10.1999
Sammendrag Noen pasienter har invalidiserende angina pectoris til tross for optimal medikamentell terapi og er uegnet for revaskulariserende behandling med bypassoperasjon eller perkutan transluminal...
Madsen S, Ihlen H, Sire S, Almdahl SM
10.11.1998
Sammendrag Konstriktiv perikarditt er en forholdsvis sjelden tilstand. Bakterielle infeksjoner, inkludert tuberkulose, er den vanligste årsaken til konstriktiv perikarditt med uttalte...
Almdahl SM, Lindberg H, Seem E, Svennevig J, Geiran O
30.08.1996
Sammendrag I tidsrommet 6.11.1983-31.12.1995 ble det utført 238 hjertetransplantasjoner ved Rikshospitalet. Fem av pasientene (2,1%) ble transplantert pga. irreversibel, livstruende pumpesvikt...
Almdahl SM, Myrmel T, Gjestvang FT
10.08.1996
Sammendrag En 62 år gammel kvinne fikk ved ekkokardiografi diagnostisert et myksom utgående fra selve trikuspidalklaffen. Denne lokalisasjonen av et myksom er meget sjelden. Tumor ble fjernet...