Geiran O

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geiran O

Spurkland I, Bjørbæk T, Geiran O
20.01.1999
Sammendrag Ti gutter og 15 jenter under 16 år ble i 1990-97 henvist til Rikshospitalet til utredning for hjerte- eller lungetransplantasjon. For 24 av barna og deres familier ble det også gjort en...
Pillgram-Larsen J, Geiran O
30.06.1997
Sammendrag Sentral torakal karskade ble funnet hos to bilførere og hjerteskade hos én etter kraftige frontkollisjoner hvor kollisjonspute ble utløst. En mann på 32 år anvendte ikke sikkert bilbelte...
Almdahl SM, Lindberg H, Seem E, Svennevig J, Geiran O
30.08.1996
Sammendrag I tidsrommet 6.11.1983-31.12.1995 ble det utført 238 hjertetransplantasjoner ved Rikshospitalet. Fem av pasientene (2,1%) ble transplantert pga. irreversibel, livstruende pumpesvikt...
Haanæs OC, Kongerud J, Storrøsten O-T, Geiran O
28.02.1996
Sammendrag Nær halvparten av 227 pasienter med cystisk fibrose i Norge er 18 år eller eldre (opplysning fra Sosialmedisinsk institutt for cystisk fibrose). Det er derfor viktig at forskjellige...