Mæland A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mæland A

Brantsæter AB, Hoel T, Kristianslund TI, Mæland A
20.03.1998
Sammendrag Direkte kontakt med gnagere eller deres avføring er en kjent risikofaktor for tularemi i Norge. Både insekter og flått kan opptre som vektor for tularemi, men denne smittevei er ikke...
Jensenius M, Mæland A, Kvale D, Farstad IN, Vene S, Bruu A-L
10.11.1997
Sammendrag Q-feber er en viktig zoonose som forekommer i samtlige verdensdeler. Til forskjell fra de fleste andre europeiske land, har vi foreløpig ingen holdepunkter for endemisk smitte i Norge,...
Jensenius M, Mæland A, Vene S
30.06.1997
Sammendrag Endemisk flekktyfus, som forårsakes av Rickettsia typhi, er i globalt perspektiv en viktig zoonose. Smittestoffet overføres fra gnagere til mennesker med lopper. Vi beskriver her de tre...
Schrumpf E, Bjøro K, Bell H, Harthug S, Hellum K Block, Myrvang B, Mæland A, Ritland S
10.06.1996
Sammendrag På verdensbasis er hepatitt C et like stort problem som hepatitt B. Det foreligger nå atskillige data om hvordan hepatitt C utvikler seg ubehandlet og hvilke resultater som kan nås med...