Ritland S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ritland S

Ritland S
20.09.1999
Både klinisk praksis og leversykdommers insidens og prevalens er bestemmende for antallet levertransplantasjoner som utføres Levertransplantasjon er et etablert behandlingstilbud for pasienter med...
Borge LM, Brunsvig PF, Ritland S, Stene-Larsen G, Hannisdal E
10.06.1997
Sammendrag Buskerud fylke startet prøveprosjektet Bedre kreftomsorg i Buskerud i 1991. Hovedmålsettingen var å gi et bedre poliklinisk tilbud til kreftpasienter i fylket samt å avlaste andre...
Brunsvig PF, Borge LM, Ritland S, Stene-Larsen G, Hannisdal E
10.06.1997
Sammendrag I forbindelse med igangsetting av prosjektet Bedre kreftomsorg i Buskerud ble det sendt ut spørreskjema til primærlegene i fylket. Det ble spurt om deres syn på hvordan kreftbehandlingen...
Schrumpf E, Bjøro K, Bell H, Harthug S, Hellum K Block, Myrvang B, Mæland A, Ritland S
10.06.1996
Sammendrag På verdensbasis er hepatitt C et like stort problem som hepatitt B. Det foreligger nå atskillige data om hvordan hepatitt C utvikler seg ubehandlet og hvilke resultater som kan nås med...