Bakke SJ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bakke SJ

Hynås IA, Kerty E, Nyberg-Hansen R, Bakke SJ
20.05.1997
Sammendrag Akutt, ikke-traumatisk subaraknoidalblødning skyldes oftest ruptur av et arterielt aneurisme eller arteriovenøs malformasjon. Denne tilstanden er alvorlig og forbundet med betydelig...
Roald HE, Traaholt L, Åbyholm F, Abrahamsen TG, Bakke SJ
20.04.1997
Sammendrag I artikkelen presenteres deler av et opplegg for pasienter med hemangiomer og vaskulære malformasjoner. En systematisk tilnærming og oppfølging av disse pasientene letter både pasientenes...
Lote K, Gundersen S, Hannisdal E, Hager B, Stenwig AE, Tverå K, Berg-Johnsen J, Skullerud K, Bakke SJ, Hirschberg H
30.04.1996
Det Norske Radiumhospitals pasientmateriale 1980-94 Sammendrag I tidsrommet 1980-94 ble 1218 pasienter med primære svulster i sentralnervesystemet behandlet ved Det Norske Radiumhospital. Prognosen...