Lote K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lote K

Galteland E, Sivertsen EA, Lote K, Holte H, Kvaløy S
30.11.1998
Sammendrag Mellom 1980 og 1993 ble 26 personer behandlet for primært non-Hodgkins lymfom i hjernen ved Det Norske Radiumhospital. Dette er en sjelden sykdom med dårlig prognose og er dermed en stor...
Lote K, Gundersen S, Hannisdal E, Hager B, Stenwig AE, Tverå K, Berg-Johnsen J, Skullerud K, Bakke SJ, Hirschberg H
30.04.1996
Det Norske Radiumhospitals pasientmateriale 1980-94 Sammendrag I tidsrommet 1980-94 ble 1218 pasienter med primære svulster i sentralnervesystemet behandlet ved Det Norske Radiumhospital. Prognosen...
Lote K, Aass N
20.01.1996
Sammendrag Vi vurderte omfang, journalistisk arbeidsmetode ved personkritikk av helsearbeidere, og medisinsk-faglig kvalitet på pressedekningen av medisinske emner i første kvartal 1995 i dagsavisene...
Loraas A, Lote K, Samdal H Holm, Beiske K, Langholm R
20.01.1996
Sammendrag Humant T-cellelymfotropt virus type I (HTLV-I) er et retrovirus som er endemisk i Sørvest Japan, Karibia, deler av Sør-Amerika samt Afrika. Dette virus regnes som etiologisk faktor ved...