Hannisdal E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hannisdal E

Borge LM, Brunsvig PF, Ritland S, Stene-Larsen G, Hannisdal E
10.06.1997
Sammendrag Buskerud fylke startet prøveprosjektet Bedre kreftomsorg i Buskerud i 1991. Hovedmålsettingen var å gi et bedre poliklinisk tilbud til kreftpasienter i fylket samt å avlaste andre...
Brunsvig PF, Borge LM, Ritland S, Stene-Larsen G, Hannisdal E
10.06.1997
Sammendrag I forbindelse med igangsetting av prosjektet Bedre kreftomsorg i Buskerud ble det sendt ut spørreskjema til primærlegene i fylket. Det ble spurt om deres syn på hvordan kreftbehandlingen...
Gundersen S, Kvaløy S, Hannisdal E
20.03.1997
Sammendrag I en prospektiv undersøkelse som omfatter 430 pasienter med cancer mammae stadium 1 (uten aksillære lymfeknutemetastaser) og 2 (med aksillære lymfeknutemetastaser), har vi undersøkt nytten...
Lote K, Gundersen S, Hannisdal E, Hager B, Stenwig AE, Tverå K, Berg-Johnsen J, Skullerud K, Bakke SJ, Hirschberg H
30.04.1996
Det Norske Radiumhospitals pasientmateriale 1980-94 Sammendrag I tidsrommet 1980-94 ble 1218 pasienter med primære svulster i sentralnervesystemet behandlet ved Det Norske Radiumhospital. Prognosen...
Gundersen S, Bøhler P, Hannisdal E, Høst H
20.01.1996
Prognostisk og terapeutisk betydning Sammendrag Systemisk adjuvant behandling kan bedre prognosen for pasienter med cancer mammae. Pasienter uten lymfeknutemetastaser i aksillen (stadium 1) har for...