Reduksjon i blodforbruket ved hofteprotesekirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gjennomføring av et blodspareprogram

  Sammendrag

  Ved Nordland Sentralsykehus ble det våren 1992 startet et blodspareprogram med følgende sentrale komponenter: øktbevisstgjøring mht. indikasjon for homolog blodtransfusjon og innføring av et system for gjenvinning av intraoperativtblodtap (cell-saver).

  Samtlige journaler til pasienter operert med hofteprotese i perioden 1.6.1991 til 28.2.1994 er gjennomgått.Forbruket av homologt SAGMAN-blod (bankblod) ble betydelig redusert i perioden. For totalproteser (n 5 192) faltgjennomsnittlig forbruk per operasjon fra 2,6 til 1,1 enheter (p , 0,0001). For hemiproteser (n 5 66) faltgjennomsnittlig forbruk per operasjon fra 3,1 enheter til 0,9 enheter (p 5 0,0202). Andelen pasienter som ikke fikkbankblod, steg for totalproteser fra 18 til 61% (p , 0,0001) og for hemiproteser fra 24 til 65% (p 5 0,0202). Denbetydelige reduksjonen i forbruket av bankblod i dette materiale er i tråd med nyere internasjonaltransfusjonspolitikk. En vesentlig gevinst for vår pasientgruppe i form av redusert risiko for smitteoverføring viablodproduktet, følger av økningen i andelen pasienter som nå overhodet ikke får blod.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media