Nielsen E Waage

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nielsen E Waage

Bringeland EA, Ramstad K, Nielsen E Waage, Andersen L, Amundsen W, Mollnes TE
10.01.1996
Gjennomføring av et blodspareprogram Sammendrag Ved Nordland Sentralsykehus ble det våren 1992 startet et blodspareprogram med følgende sentrale komponenter: økt bevisstgjøring mht. indikasjon for...