Mollnes TE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mollnes TE

Fiane AE, Mollnes TE
20.11.1999
Sammendrag På grunn av mangel på donororganer kan livreddende transplantasjonsbehandling i dag ikke tilbys alle pasienter som trenger det. Det arbeides derfor med å utvikle metoder for å...
Bringeland EA, Ramstad K, Nielsen E Waage, Andersen L, Amundsen W, Mollnes TE
10.01.1996
Gjennomføring av et blodspareprogram Sammendrag Ved Nordland Sentralsykehus ble det våren 1992 startet et blodspareprogram med følgende sentrale komponenter: økt bevisstgjøring mht. indikasjon for...