Ramstad K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ramstad K

Hayes TBJ, Ramstad K, Nielsen EW
10.10.1998
Sammendrag En slekt fra Nordland fylke med hereditære eksostoser presenteres sammen med en litteraturgjennomgang. 21 medlemmer er undersøkt. Seks kvinner og jenter og ti menn og gutter har multiple...
Ramstad K, Loge JH, Sponheim E
30.05.1998
Sammendrag Psykiatrisk sykdom hos mentalt retarderte barn og unge kan lett bli oversett eller mangelfullt behandlet. Vi beskriver en 13 år gammel jente med Downs syndrom og depresjon som responderte...
Bringeland EA, Ramstad K, Nielsen E Waage, Andersen L, Amundsen W, Mollnes TE
10.01.1996
Gjennomføring av et blodspareprogram Sammendrag Ved Nordland Sentralsykehus ble det våren 1992 startet et blodspareprogram med følgende sentrale komponenter: økt bevisstgjøring mht. indikasjon for...