Blodtype O hos mor som risikofaktor for behandlingstrengende hyperbilirubinemi hos nyfødte

Heier HE, Fugelseth D, Lindemann R, Qvigstad E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Denne prospektive undersøkelsen tyder på at barn av mødre med blodtype O har omtrent dobbelt så høy sannsynlighet for behandlingstrengende hyperbilirubinemi som barn av mødre med blodtype A, og 5-10 ganger så høy sannsynlighet for å trenge utskiftningstransfusjon. ABO-uforlikelighet mellom mor og barn var den hyppigste årsaken til behov for utskiftningstransfusjon. Positiv direkte antiglobulinreaksjon hos behandlingstrengende barn som er ABO-uforlikelige med moren, dobler risikoen for at utskiftningstransfusjon skal bli nødvendig. Blodtype O hos moren bør ansees som en selvstendig risikofaktor for barnet, og gravide bør derfor ABO-types.

Anbefalte artikler