Blodtype O hos mor som risikofaktor for behandlingstrengende hyperbilirubinemi hos nyfødte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Denne prospektive undersøkelsen tyder på at barn av mødre med blodtype O har omtrent dobbelt så høy sannsynlighet forbehandlingstrengende hyperbilirubinemi som barn av mødre med blodtype A, og 5-10 ganger så høy sannsynlighet for åtrenge utskiftningstransfusjon. ABO-uforlikelighet mellom mor og barn var den hyppigste årsaken til behov forutskiftningstransfusjon. Positiv direkte antiglobulinreaksjon hos behandlingstrengende barn som er ABO-uforlikelige medmoren, dobler risikoen for at utskiftningstransfusjon skal bli nødvendig. Blodtype O hos moren bør ansees som enselvstendig risikofaktor for barnet, og gravide bør derfor ABO-types.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media