Qvigstad E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Qvigstad E

Arnesen H, Qvigstad E
20.11.1997
Behov for prospektive, randomiserte studier Det er i dag en utbredt oppfatning at postmenopausal hormonsubstitusjon med østrogen, eventuelt med tilskudd av progestagen (hormon replacement therapy,...
Heier HE, Fugelseth D, Lindemann R, Qvigstad E
10.01.1996
Sammendrag Denne prospektive undersøkelsen tyder på at barn av mødre med blodtype O har omtrent dobbelt så høy sannsynlighet for behandlingstrengende hyperbilirubinemi som barn av mødre med blodtype...