Fugelseth D

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fugelseth D

Brunvand L, Fugelseth D
30.04.1996
En komplikasjon til sentralt venekateter Sammendrag Etter at ultralydundersøkelser av hjerter ved intensivavdelinger for nyfødte og premature barn er blitt mer vanlig, har man blitt klar over at...
Heier HE, Fugelseth D, Lindemann R, Qvigstad E
10.01.1996
Sammendrag Denne prospektive undersøkelsen tyder på at barn av mødre med blodtype O har omtrent dobbelt så høy sannsynlighet for behandlingstrengende hyperbilirubinemi som barn av mødre med blodtype...