Lindemann R

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lindemann R

Lindemann R
10.09.1999
Sammendrag Hodeskalleasymmetri er ikke uvanlig. Ved Barnesenteret, Ullevål sykehus, mottar vi stadig oftere barn for vurdering av hodeskallens form. Kanskje skyldes dette et tiltakende behov for å...
Brunvand L, Lindemann R
10.04.1999
Sammendrag EU-direktivet for barnemat vil føre til økt inntak av blant annet vitamin D, og ifølge Statens ernæringsråd kan dette bety en direkte fare for vitaminforgiftning av spedbarn. Rapporten...
Heier HE, Fugelseth D, Lindemann R, Qvigstad E
10.01.1996
Sammendrag Denne prospektive undersøkelsen tyder på at barn av mødre med blodtype O har omtrent dobbelt så høy sannsynlighet for behandlingstrengende hyperbilirubinemi som barn av mødre med blodtype...