m2022/18
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentar
Debatt
Kronikk
Fra andre tidsskrifter
Originalartikkel
Kort rapport
Klinisk oversikt
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisinsk historie
Medisinen i bilder
Medisin og tall

Klynger

Intervju
Medisin og kunst
I tidligere tider
Personlige opplevelser
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Ph.d.-disputaser
Minneord
Aktuelt i foreningen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media