m2021/16
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentarer
Rettelser
Debatt
Kronikk
Fra andre tidsskrifter
Originalartikkel
Klinisk oversikt
Kort kasuistikk
Kort rapport
Noe å lære av
Medisinen i bilder
Medisin og tall
Intervju
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Ph.d.-disputaser
Minneord

Torstein Lyberg

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media