Rettelse: Covid-19 hos pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 1350–6.

  I Tidsskriftet nr. 14/2021, s. 1352 skal det i tabellteksten til Tabell 2 stå: Det var en generell underhyppighet av smitte blant NorArtritt-pasienter (…).

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media