Mer om antikolinergika

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Børge Lillebo har skrevet en kommentar (1) hvor han ser ut til å ville komplettere informasjonen i en oversiktsartikkel om antikolinerge legemidler (2). Korreksen treffer ikke helt.

  Orfenadrin er et «dirty drug» som virker på flere reseptorsystemer og har vært brukt på flere ulike indikasjoner. På 1990-tallet var orfenadrin det mest brukte medikamentet for behandling av nevroleptikainduserte ekstrapyramidale bivirkninger. Det var nesten ikke i bruk ved Parkinsons sykdom. Et kombinasjonspreparat med paracetamol ble inntil 1996 markedsført som et analgetikum. I deler av verden selges fortsatt orfenadrin primært som et muskelrelaksantium og analgetikum.

  Orfenadrin er et toksisk medikament som kan forårsake dødsfall ved relativt moderate overdoser, helt ulikt biperiden (3). I 1998 rapporterte vi 21 dødsfall knyttet til inntak av orfenadrin i et obduksjonsmateriale (4). Etter at disse to artiklene ble publisert i Tidsskriftet gikk salget av orfenadrin betydelig ned og produsenten trakk medikamentet fra det skandinaviske markedet i 2005. Vi liker å tro at vi bidro til dette (5).

  Benztropin har hatt et svært begrenset salg i Norge og ble avregistrert allerede i 2003. Det har lite for seg å advare mot legemidler som ikke har vært markedsført på snart 20 år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media