Møte 9.12.2005
NO IMAGE
26.01.2006
Landsstyremøtet i Oslo i mai 2006 skal behandle forslag til Legeforeningens nye lover. Lovene har gjennomgått en fullstendig revisjon, og det er viktig at foreningen går grundig gjennom hele...
NO IMAGE
26.01.2006
Legeforeningen støtter initiativet til å lage felles, nasjonale løsninger for elektronisk pasientjournal (EPJ). Men den minner direktoratet om at journalen først og fremst er et arbeidsredskap for...
NO IMAGE
26.01.2006
Sentralstyret nedsetter en arbeidsgruppe for å utrede synspunkter på systemet for hvordan man blir lege i Norge. Arbeidsgruppen som vil bestå av representanter fra Norsk medisinstudentforening (Nmf...
NO IMAGE
26.01.2006
Myndighetene ønsker å gi unge jenter en fast bidragssats til prevensjonsmidler. Legeforeningen hadde foretrukket at alle prevensjonsmidler var gratis. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å gi...
NO IMAGE
26.01.2006
Interkommunal legevakt Sentralstyret sluttet seg til et policynotat om interkommunal legevakt. Dette er et tema hvor Legeforeningen tidligere har markert sitt helsepolitiske ståsted. Hensikten med å...