Møte 22.3.2007
NO IMAGE
03.05.2007
– Vi ser med bekymring på at taushetsplikten og det samtykkebaserte unntak i økende grad blir utfordret av myndighetene. Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse. Helse- og...
NO IMAGE
03.05.2007
Rapport skal sikre samordnet struktur for behandling av hardt skadde pasienter. Rapporten Traumesystem i Norge som er utarbeidet av Helse Øst RHF, beskriver mange viktige forslag i organiseringen av...
NO IMAGE
03.05.2007
Legeforeningen går sterkt imot at resepter skal påføres opplysninger om pasientens diagnose. – Det vil medføre en betydelig svekkelse av pasientens personvern når apotekpersonale og andre ved hjelp...
NO IMAGE
03.05.2007
– For tidlig født barn representerer en utsatt gruppe, og mange vil ha behov for tverrfaglige tjenester innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten i mange år under oppveksten. Legeforeningen...
NO IMAGE
03.05.2007
Justering av sentralstyrets møteplan 2007 Sentralstyremøtet som tidligere er berammet til 5.9. 2007, flyttes til tirsdag 11.9. 2007 kl 0900. Ny kommunikasjonsprofil Forslag til ny...