Radiologi
03.05.2021
De fleste pasienter med hodeskade er ved bevissthet ved første vurdering. Målet med den akutte håndteringen er å identifisere pasienter med risiko for å utvikle traumatisk intrakranialt hematom, men...
07.04.2021
Soppinfeksjoner i sentralnervesystemet er en sjelden tilstand, men en viktig differensialdiagnose hos immunsupprimerte pasienter. Her presenterer vi en kasuistikk som understreker betydningen av å...
12.03.2021
Susceptibilitetsvektede MR-bilder (SWI-magnitude) av hjernen (bildet til høyre) viser lavsignal forenlig med jernavleiring i bakre deler av gyrus precentralis tilsvarende motorisk korteks på begge...
07.03.2021
MR-bildet viser et snitt av øvre thorax hos en pasient i 20-årene med påvist facioscapulohumeral muskeldystrofi (ofte forkortet FSHD) type 1. Bildet viser uttalt atrofi av musculus (m.) trapezius...
22.02.2021
Bildet viser luft i sinus sagittalis superior, et tilfeldig funn hos en kvinne i 80-årene undersøkt med CT caput ett døgn etter fall i hjemmet med hodetraume og forbigående bevissthetstap. CT viste...
01.02.2021
Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og blant de hyppigste årsakene til kreftdød i Norge ( 1 ). Mammografiscreening er et sekundærforebyggende helsetiltak, hvor målsettingen er å...
NO IMAGE
14.12.2020
Røntgenlege Per Skjæveland døde 22.10.2020, 87 år gammal. Han blei cand.med. ved Universitetet i Bergen i 1959. Fra 1961 arbeidde han ved ulike avdelingar på Haukeland...
14.12.2020
Litografi av Jakob Wilhelm Christian Roux fra 1822. Illustrasjon: Wellcome Library Aortabuen gjør vendereis Før stammen stuper ned Gjennom mellomgulvet På veien ut Slukte du et rødt Pulserende...
02.11.2020
Bildet viser kraftige leggmuskler hos en pasient med spinal muskelatrofi (SMA), en recessivt arvelig motornevronsykdom, som debuterte i voksen alder (SMA type 4). Pasienten fikk problemer med balanse...
28.09.2020
MR-bildet av venstre kne viser flekkvise forandringer med lavt T1-signal i benmargen. En tidligere frisk kvinne i 70-årene kom til MR-undersøkelse av venstre kne på grunn av et halvt år med smerter i...