Ortopedisk kirurgi
29.06.2020
En kvinne i 60-årene pådro seg en kuttskade over kneet og utviklet bursitt. Infeksjonen ble behandlet og fulgt opp poliklinisk. Bursitten residiverte og forløpet ble komplisert med sepsis,...
04.06.2020
Fremre tilgang ved total hofteprotese ga flere postoperative komplikasjoner enn bakre og lateral tilgang i ny studie. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Ved hofteprotesekirurgi...
30.03.2020
Bildet viser en pasient med hyperekstensjon i albue. Leddhypermobilitet defineres som evnen til å bevege ledd ut over fysiologisk bevegelsesområde ( 1 , 2 ). En viss grad av generalisert...
22.03.2020
Stressfraktur i lårhalsen forekommer sjelden, men kan oppstå hos idrettsutøvere og mosjonister ved gjentatt stor belastning på underekstremitetene. Hofte- og lyskesmerter og...
NO IMAGE
16.03.2020
Tore Blom-Hagen døde 8. desember 2019, 80 år gammel. Et aktivt og mangslungent liv er slutt. Tore var født og oppvokst på Hamar, en tilhørighet han sjelden unnlot...
09.03.2020
Riktig protese gir færre reoperasjoner. Pasientene er skrøpelige, og en reoperasjon er forbundet med høy dødelighet. Årlig opereres rundt 3 500 pasienter med hemiprotese for lårhalsbrudd ved norske...
25.02.2020
Datasimuleringer gir grunn til å tro at ventetider for akuttpasienter reduseres hvis sykehusene lar noe kapasitet stå ledig tettere opp mot tidspunktet den skal brukes. Etterspørselen etter...
17.02.2020
Svangerskaps- og laktasjonsassosiert osteoporose er en sjelden tilstand. Vi beskriver en ung pasient som etter et lite løft pådro seg flere ryggfrakturer. En kvinne i slutten av 20-årene fikk to uker...
02.01.2020
Delprotese er like bra som totalprotese ved lårhalsbrudd med feilstilling hos eldre. Dette viser en stor randomisert studie med et betydelig norsk bidrag. Illustrasjon: Sittithat...
NO IMAGE
07.10.2019
Gro Reksten ble ansatt ved Ortopedisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus i 1995 (som da het Sentralsjukehuset i Rogaland). Hun ble da en av våre første kvinnelige kollegaer og...