Annonse
Annonse
Øre-nese-halssykdommer
11.10.2016
Behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk ved søvnapné hos pasienter med etablert hjerte- og karsykdom forebygger ikke død av kardiovaskulær årsak eller nye episoder med alvorlig hjerte- og...
26.01.2016
Primær ciliedyskinesi er en sjelden sykdom, men den gir symptomer som ligner langt vanligere luftveissykdommer. Derfor stilles diagnosen ofte sent, gjerne når luftveisskade allerede har oppstått...
15.12.2015
Under kamphandlingene i Ringsaker i april 1940 ble fem norske sivile menn forsøkt henrettet med nakkeskudd av tyske soldater, uten noen prosess eller foranledning. En av disse, en 25 år gammel mann,...
17.11.2015
Obstruktiv søvnapné er den hyppigste søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelsen. Pasientene er en heterogen gruppe. Forskjell i valg av diagnostisk utstyr og skåringsregler kan medføre at gradering av...
17.11.2015
Obstruktiv søvnapné er en meget sammensatt lidelse. Diagnostikk og patofysiologi varierer, mens behandlingstiltakene har vært mer ensartet – i form av kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) via...
16.06.2015
Behandling av Bells parese har vært omdiskutert i flere tiår. Det foreligger nå god vitenskapelig dokumentasjon som viser at tidlig behandling med prednisolon øker antallet pasienter som blir friske...
02.06.2015
En 14 måneder gammel jente ble innlagt ved en øre-nese-hals-avdeling med mistanke om at et knappebatteri satt fast i spiserøret. Moren hadde funnet henne mens hun holdt en TV-fjernkontroll som...
24.02.2015
Både nakkesmerter og uspesifikke infeksjonssymptomer er vanlig i allmennpraksis. Sykdomsbildet hos den aktuelle pasienten var til å begynne med diffust, men etter en noe forsinket utredning...
27.01.2015
Systematisk screening og nye genetiske metoder sikrer tidlig diagnostikk, behandling og habilitering av spedbarn med medfødt hørseltap Døvhet og alvorlig grad av hørselshemning hos nyfødte forekommer...
27.01.2015
Medfødt hørselstap er en vanlig medfødt tilstand og forekommer hos 1 – 3/1 000 nyfødte ( 1  –  3 ). I Norge er det tidligere funnet en forekomst på 1,0 – 1,6/1 000 med færre screenede enn den...