()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Matti Anniko

  Øre-næse-halssygdomme

  398 s, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2019. Pris DKK 600

  ISBN 978-87-93590-37-3

  Matti Anniko er professor og overlege ved øre-nese-hals-klinikken ved Akademiske sjukhuset i Uppsala. Han er redaktør for denne boken, som primært er tenkt som en innføring i øre-nese-hals-faget for medisinstudenter og LIS-leger, men som også kan fungere som en fordypningsbok for sykepleiere, logopeder og andre i helsevesenet med interesse for øre-nese-hals-faget.

  La det være sagt med en gang: Dette er en solid innføring i det som regnes som et «småfag», men som etter hvert er blitt meget omfattende på grunn av den teknologiske utviklingen med fleksible skopier, 3D-fremstillinger av vanskelig tilgjengelig anatomi og nye behandlingsmuligheter.

  Boken er oversatt til dansk av seks danske øre-nese-hals-spesialister som alle jobber som «speciallæger». Jeg oppfatter det slik at de driver spesialistpraksis utenfor sykehus, altså det vi kaller for avtalespesialister i Norge. Kanskje er det årsaken til at boken dekker det mest grunnleggende innenfor faget uten å bli overfladisk. Jeg må likevel innrømme at enkelte danske ord måtte jeg slå opp for å skjønne betydningen av, uten at det skjemmer mitt gode inntrykk av boken.

  Anniko evner å bygge opp boken på en pedagogisk måte, med innføring av klinisk anvendelig anatomi innenfor hvert område av faget, for deretter å knytte dette opp mot klinisk relevante problemstillinger. Spesielt godt likte jeg kapitlene som omhandler halsens bløtdeler, kreft i hode- og halsområdet samt en summarisk gjennomgang av ansiktstraumer og behandlingen av disse. Boken er hele veien rikt illustrert med gode bilder, oversiktlige tabeller og anvendelige flytdiagrammer.

  På slutten av hvert hovedkapittel er det henvisninger til anbefalt og etter mitt syn relevant litteratur, selv om en del av disse artiklene er fra før 2000.

  Forfatteren tar sikte på at denne boken skal bli vårt fags standardverk i Norden, og den kan absolutt anbefales til målgruppen. Viderekomne innen vårt fag vil dog måtte finne støtte i mer dyptpløyende litteratur.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media