Øre-nese-hals-leger og sars-CoV-2-viruset

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De fleste øre-nese-hals-prosedyrer forårsaker aerosolisering av sars-CoV-2-viruset. Øre-nese-hals-leger må ha grundig kjennskap til risikoprosedyrer og selvbeskyttelse under covid-19-pandemien.

  Sars-CoV-2 forekommer i forhøyet konsentrasjon i øvre luftveier hos smittede pasienter. Viruset overføres mellom mennesker gjennom blant annet dråpesmitte (1). Ved hosting, nysing og vanlig tale blir viruspartikler spredt i luften som dråper og aerosoler. Når disse treffer slimhinnen til en mottaker, kan mottakeren bli smittet. Aerosoler kan sveve opptil fire meter (1, 2). Viruset kan formere seg raskt i slimhinnen i øvre luftveier (3), og det er rapportert om høy nosokomial smitte (4).

  Sykdommen covid-19 har en inkubasjonstid på opptil 14 dager (5, 6), og alvorlighetsgraden varierer fra ingen symptomer til akutt lungesviktsyndrom og død (7). En mulig forklaring på variasjon i alvorlighetsgrad er at høyere virusbelastning er assosiert med alvorlige kliniske utfall (8, 9).

  Øre-nese-hals-leger særlig eksponert

  Øre-nese-hals-leger særlig eksponert

  Øre-nese-hals-leger er spesielt utsatt for sars-CoV-2 fordi de fleste øre-nese-hals-undersøkelser potensielt er aerosolgenererende (10, 11). Dette er hovedsakelig på grunn av transnasale og transorale undersøkelser, hvorav noen utløser en breknings- eller hosterefleks. I tillegg kan sars-CoV-2 nå mellomøret via Eustachis rør (12). Boring i mastoideusområdet ved øreoperasjoner frigjør viruspartikler og utgjør også en smitterisiko (13). På bakgrunn av dette må øre-nese-hals-leger utvise spesiell forsiktighet og legge stor vekt på selvbeskyttelse. Vi har utformet anbefalinger for øre-nese-hals-leger, som er tilgjengelige i eHåndboken til Oslo universitetssykehus (14).

  Generelle anbefalinger

  Generelle anbefalinger

  Med den nåværende smittesituasjonen anbefales en symptomrettet øre-nese-hals-undersøkelse for alle pasienter. Lokalbedøvende spray kan føre til økt virusmobilitet og økt risiko for infeksjon, og bør erstattes med tamponger fuktet med lokalbedøvelse. Hvis en aerosolgenererende prosedyre må gjennomføres (for eksempel fleksibel laryngoskopi eller rhinoskopi med stiv optikk), anbefales luftsmitteregime. Man må også tilstrebe grundig desinfeksjon av endoskop.

  Øre-nese-hals-leger må utvise spesiell forsiktighet og legge stor vekt på selvbeskyttelse

  Personlig verneutstyr reduserer nosokomial smitte, men øre-nese-hals-leger kan smitte seg selv og andre ved av- og påkledning av verneutstyr (15). Derfor er det viktig at øre-nese-hals-leger har tilgang på egnet verneutstyr, og at det etableres trygge omkledningsrutiner for å minimere risikoen for smitteoverføring.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media