Rettelse
25.04.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 613–6. I Tidsskriftet nr. 7/2019 på s. 613 og 615 skal forfatternavnet være Maria Radtke . Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
11.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 151–5. I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 151 skal det stå: I tillegg ble informasjon om nemndbehandlede aborter hentet fra Medisinsk fødselsregister . Videre på s. 152...
08.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 262–5. I Tidsskriftet nr. 3/2019 skal det sist i artikkelen stå: Publikasjonen har benyttet data fra Norsk pasientregister (NPR). Forfatterne er eneansvarlig for...
08.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 168–72. I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 169 i figur 1a skal det nederst til venstre stå: Høyre atrium . Vi beklager feilen, den er rettet p...
30.01.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 31–5. I Tidsskriftet nr. 1/2019 på s. 33 skal det stå: Sammenlignet med allmennmedisin var det signifikant større sannsynlighet for at leger i laboratoriefag og...
02.01.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1955. I Tidsskriftet nr. 20/2018 på s. 1955 skal det stå: Republikaneren Alfred Landon kom til å vinne klart over demokraten Franklin D. Roosevelt. Vi beklager feilen...
28.11.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1824–9. I Tidsskriftet nr. 19/2018 på s. 1826 skal figurteksten til Figur 1 være: Endring i forekomsten av alle kreftformer hos norskfødte (stiplet linje) og...
16.11.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1650–2. I Tidsskriftet nr. 17/2018 på s. 1652 skal det stå: Ved Sykehuset Innlandet jobbes det med prosjekter innenfor behandling av depresjon hos eldre samt trening...
07.11.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1739–43. I Tidsskriftet nr. 18/2018 på s. 1739 skal det stå: Hun ble behandlet med piperacillin /tazobaktam intravenøst … Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
31.10.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1638–44. I Tidsskriftet nr. 17/2018, s. 1640–3 sist i fotokrediteringene skal det stå: © Dagfin Werenskiold/BONO 2018. Vi beklager feilen, den er rettet på nett.