Risikofaktorer og intervensjon ved hjerte- og karsykdommer i allmennpraksis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I en enkel tverrsnittsundersøkelse ble den sekundærprofylaktiske intervensjon kartlagt hos 707 pasienter med kjentkoronar hjertesykdom eller perifer aterosklerotisk sykdom. Undersøkelsen fant sted i 31 allmennpraksiser over helelandet i perioden oktober 1994 til april 1995. 67% av pasientene var menn og 33% var kvinner. 28% var røykere.

  I denne undersøkelsen var flertallet av pasientene tilfredsstillende blodtrykksbehandlet, og forekomsten avantitrombotisk behandling med warfarin og acetylsalisylsyre var sammenliknbar med resultater fra størreintervensjonsundersøkelser, bl.a. 4S-studien (Scandinavian Simvastatin Survival Study).

  Over 90% av pasientene hadde totalkolesterol- og LDL-kolesterolverdier som med dagens kunnskap skal behandles aktivtmed kostholdsråd og medikamenter i statingruppen. Under 20% av pasientene fikk slik behandling, og behandlingsmålenevar ikke nådd for mange av disse.

  Vår undersøkelse tyder på at effektiv sekundærprofylakse hos pasienter med etablert aterosklerotisk sykdom med vektpå lipidsenkende behandling må prioriteres sterkere, og at samarbeidet mellom første- og annenlinjetjenesten på detteområdet bør styrkes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media