Risikofaktorer og intervensjon ved hjerte- og karsykdommer i allmennpraksis

Svilaas A, Westheim A, Kristoffersen JE, HjartaakerJ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I en enkel tverrsnittsundersøkelse ble den sekundærprofylaktiske intervensjon kartlagt hos 707 pasienter med kjent koronar hjertesykdom eller perifer aterosklerotisk sykdom. Undersøkelsen fant sted i 31 allmennpraksiser over hele landet i perioden oktober 1994 til april 1995. 67% av pasientene var menn og 33% var kvinner. 28% var røykere.

I denne undersøkelsen var flertallet av pasientene tilfredsstillende blodtrykksbehandlet, og forekomsten av antitrombotisk behandling med warfarin og acetylsalisylsyre var sammenliknbar med resultater fra større intervensjonsundersøkelser, bl.a. 4S-studien (Scandinavian Simvastatin Survival Study).

Over 90% av pasientene hadde totalkolesterol- og LDL-kolesterolverdier som med dagens kunnskap skal behandles aktivt med kostholdsråd og medikamenter i statingruppen. Under 20% av pasientene fikk slik behandling, og behandlingsmålene var ikke nådd for mange av disse.

Vår undersøkelse tyder på at effektiv sekundærprofylakse hos pasienter med etablert aterosklerotisk sykdom med vekt på lipidsenkende behandling må prioriteres sterkere, og at samarbeidet mellom første- og annenlinjetjenesten på dette området bør styrkes.

Anbefalte artikler