Villy Johnsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Villy Johnsen

Villy Johnsen
03.05.2007
PC., Taylor Rheumatoid arthritis in practice 114 s, tab, ill. London: RSM Press, 2006. Pris GBP 19 ISBN 1-85315-670-l Forfatteren ønsker med denne boken om revmatoid artritt å gi en oppdatert og...
Åsmund Reikvam, Sofie Hexeberg, Tore Kristian Kvien, Lars Slørdal, Lars Aabakken, Lars Engebretsen, Berit Flatø, Njål Idsø, Villy Johnsen, Synnøve Kalstad, Steinar Madsen, Knut Mikkelsen, Ingrid Os, Johan Ræder
23.02.2006
I denne artikkelen brukes benevnelsen COX-hemmere synonymt med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Legemidler som uselektivt hemmer begge de to isoenzymene av cyklooksygenase (COX...
Villy Johnsen
21.09.2006
Strand, Roald Revmatisme Lev godt. 101 s. Oslo: Aschehoug, 2006. Pris NOK 149 ISBN 82-03 -23192- 6 Spesiallege Roald Strand ved Kilden Helse henvender seg til pasienter som har en revmatisk sykdom,...
Villy Johnsen, Øystein Førre, Hans-Jacob Haga, Tore Kristian Kvien, Knut Mikkelsen, Bjørn-Yngvar Nordvåg, Erik Rødevand
28.05.2003
Det siste tiåret har behandling av pasienter med revmatoid artritt endret seg betydelig. En tradisjonelt avventende og forsiktig holdning er erstattet med tidlig og aggressiv behandling med...
Erik Rødevand*, Tore Kristian Kvien, Villy Johnsen
10.11.2001
Revmatoid artritt er en kronisk inflammatorisk sykdom som fører til betydelig sykelighet, økt mortalitet, tidlig arbeidsuførhet og mangeårig og hyppig behov for helseressurser (1). Legemidler er...
Hans-Jacob Haga*, Villy Johnsen, Monika Østensen, Knut Mikkelsen, Hans Christian Gulseth, Tore Kristian Kvien, Bjørn-Yngvar Nordvåg
20.11.2000
Som revmatologer opplever vi at pasienter med et slikt klinisk bilde blir vurdert høyst forskjellig av allmennpraktikeren både med tanke på diagnostikk og behandling. Det synes klart at mange...
Erik Rødevand, Knut Mikkelsen, Bjørn-Yngvar Nordvåg, Hans-Jacob Haga*, Øystein Førre, Villy Johnsen, Tore Kristian Kvien
16.06.2005
Bruk av glukokortikoider fører til nedsatt beinmineraltetthet og utvikling av osteoporose, som disponerer for beinbrudd bl.a. i ryggen og hoftene. Årsaken til glukokortikoidindusert osteoporose er...