Lev godt med revmatisme

Villy Johnsen Om forfatteren
Artikkel

Strand, Roald

Revmatisme

Lev godt. 101 s. Oslo: Aschehoug, 2006. Pris NOK 149

ISBN 82-03 -23192- 6

Spesiallege Roald Strand ved Kilden Helse henvender seg til pasienter som har en revmatisk sykdom, deres pårørende og andre som ønsker å vite mer om det noe uklare begrepet revmatisme. De viktigste revmatiske sykdommene omtales på en enkel og oversiktlig måte. Hovedvekten er lagt på de vanligste sykdommene som revmatoid artritt, psoriasisartropati, morbus Bekhterevs sykdom, urinsyregikt og artrose, men også mer sjeldne sykdommer som systemisk lupus erythematosus, primært Sjøgrens syndrom og andre systemiske bindevevssykdommer er omtalt. Fibromyalgi er ikke omtalt. Om fibromyalgi hører til begrepet revmatisme, er diskutabelt, men at pasienter med denne tilstanden føler seg revmatiske, er udiskutabelt.

Det er ingen illustrasjoner, men rikelig med faktaruter som letter lesingen. Språket er enkelt og forståelig, og det gis greie forklaringer på til dels meget kompliserte forhold som forskningen foreløpig har gitt oss ufullstendig innsikt i.

Boken bærer et visst preg av å være skrevet av en lege som ikke daglig arbeider i et revmatologisk miljø. Det er en del faktiske feil og feil bruk av begreper. Eksempelvis omtales systemisk lupus erythematosus og primært Sjøgrens syndrom som bløtdelsrevmatisme, og anti-DNA-test sies å være positiv hos 80 – 90 % av pasientene med systemisk lupus erythematosus, mens revmatologisk litteratur sier 30 – 40 %. Alvorlighetsgraden av inflammatoriske revmatiske sykdommer og betydningen av tidlig diagnose og tidlig iverksatt behandling kommer ikke godt nok frem. Derimot legges det mye vekt på alternative behandlingsformer som er svært dårlig dokumentert. Omtalen av alternative behandlingsformer og spesielt kostholdets betydning er omfattende og lettfattelig, og dette er opplysninger mange revmatikere etterspør. I så måte burde denne boken være nyttig. Betydningen av et godt samarbeid mellom pasient, fastlege og revmatolog er godt dokumentert. Den tverrfaglige tilnærmingen til revmatiske pasienter er også viet stor oppmerksomhet.

Jeg kan anbefale denne som nyttig og forståelig informasjon om mange revmatiske sykdommer. For pasienter som ønsker seg mer detaljert kunnskap om sin spesielle sykdom, finnes det langt bedre tilbud, dels fra Norsk Revmatikerforbund, dels i form av mestringskurs arrangert av revmatologiske avdelinger og opptreningsinstitusjoner.

Anbefalte artikler