Vandvik IH

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vandvik IH

Monn E, Vandvik IH
30.10.1999
Sammendrag I snart 30 år har barn med organsvikt fått tilbud om organtransplantasjon i Norge. Lengst erfaring har vi med nyretransplantasjoner, som har vært utført siden 1971. Fra 1983 da ciklosporin...
Førde R, Vandvik IH
30.06.1998
Sammendrag Denne artikkelen er basert på en spørreskjemaundersøkelse til landets pediatere/barnekardiologer for å kartlegge deres erfaringer med og holdninger til behandling av barn med hypoplastisk...
Malt EA, Bille H, Ekeberg Ø, Vandvik IH
10.05.1997
Sammendrag Hensikten med denne artikkelen er å kartlegge omfanget av konsultasjon-liaison-tjenesten ved norske somatiske sykehus, hvor mye ressurser som benyttes til virksomheten, hvordan tjenesten...
Ruyter KW, Bjørnsborg E, Stegane J, Vandvik IH
10.05.1997
Sammendrag Kliniske etikkomiteer er nå etablert ved tre sykehus i Norge som følge avet treårig prosjektsamarbeid mellom Senter for medisinsk etikk, Sosial- og helsedepartementet og sykehusene. Med...
Vandvik IH
30.04.1996
Sammendrag Høyteknologisk medisin stiller store krav til kunnskaper og teknisk kompetanse. I tillegg skal sykehuset representere en helhetstenkning hvor brukerne også inkluderer pårørende, spesielt...