Høyteknologisk medisin i et familieperspektiv

Vandvik IH Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Høyteknologisk medisin stiller store krav til kunnskaper og teknisk kompetanse. I tillegg skal sykehuset representere en helhetstenkning hvor brukerne også inkluderer pårørende, spesielt foreldre og barn. Ressurser for å ivareta de pårørendes økonomiske og menneskelige behov må inkluderes for å unngå uheldige senvirkninger og komplikasjoner for pasienten og familiemedlemmene. Høyteknologisk medisin reiser også vanskelige, klinisk-etiske problemstillinger: Hvor mye er det rimelig å overlate til de pårørende når det gjelder valg? Dette innlegget belyser problemstillingene ved kliniske eksempler, og foreslår kliniske etikkomiteer ved sykehus som et bidrag til å styrke den etiske kompetanse og arbeidet for å finne gode løsninger for pasient og pårørende på kort og lang sikt.

Anbefalte artikler