Høyteknologisk medisin i et familieperspektiv

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Høyteknologisk medisin stiller store krav til kunnskaper og teknisk kompetanse. I tillegg skal sykehuset representereen helhetstenkning hvor brukerne også inkluderer pårørende, spesielt foreldre og barn. Ressurser for å ivareta depårørendes økonomiske og menneskelige behov må inkluderes for å unngå uheldige senvirkninger og komplikasjoner forpasienten og familiemedlemmene. Høyteknologisk medisin reiser også vanskelige, klinisk-etiske problemstillinger: Hvormye er det rimelig å overlate til de pårørende når det gjelder valg? Dette innlegget belyser problemstillingene vedkliniske eksempler, og foreslår kliniske etikkomiteer ved sykehus som et bidrag til å styrke den etiske kompetanse ogarbeidet for å finne gode løsninger for pasient og pårørende på kort og lang sikt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media