Etiske dilemmaer rundt hypoplastisk venstre hjerte-syndrom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Denne artikkelen er basert på en spørreskjemaundersøkelse til landets pediatere/barnekardiologer for å kartlegge dereserfaringer med og holdninger til behandling av barn med hypoplastisk venstre ventrikkel-syndrom. Undersøkelsen settersærlig søkelyset på legenes erfaringer med informasjon til foreldrene for at de skal kunne velge om barnet deres skalbehandles operativt eller om "naturen skal få gå sin gang" og barnet dø.

  En større andel av barna er operert de siste fem årene. Et flertall av legene mente at foreldrene selv må få velgebehandlingsalternativ, samtidig som svært mange også påpekte vanskeligheten med å gi nøytral informasjon. Dette blirspesielt vanskelig dersom de selv vet at de aldri ville ha behandlet eget barn hvis det hadde hatt så omfattendemisdannelser. Bare én av legene lot være å informere foreldrene om den usikre langtidsprognosen, bl.a. senere muligbehov for hjertetransplantasjon. Fire av fem leger mener det er behov for opplæring i hvordan slik informasjon bør gis.Imidlertid mente legene at andre foreldre og massemediene i stor grad påvirker foreldrenes valg av behandling.

  Dårlig kort- og langtidsprognose blir oppgitt som de vanskeligste etiske dilemmaene. Få vektlegger den storeressursbruken som et stort etisk problem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media