Etiske dilemmaer rundt hypoplastisk venstre hjerte-syndrom

Førde R, Vandvik IH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Denne artikkelen er basert på en spørreskjemaundersøkelse til landets pediatere/barnekardiologer for å kartlegge deres erfaringer med og holdninger til behandling av barn med hypoplastisk venstre ventrikkel-syndrom. Undersøkelsen setter særlig søkelyset på legenes erfaringer med informasjon til foreldrene for at de skal kunne velge om barnet deres skal behandles operativt eller om “naturen skal få gå sin gang” og barnet dø.

En større andel av barna er operert de siste fem årene. Et flertall av legene mente at foreldrene selv må få velge behandlingsalternativ, samtidig som svært mange også påpekte vanskeligheten med å gi nøytral informasjon. Dette blir spesielt vanskelig dersom de selv vet at de aldri ville ha behandlet eget barn hvis det hadde hatt så omfattende misdannelser. Bare én av legene lot være å informere foreldrene om den usikre langtidsprognosen, bl.a. senere mulig behov for hjertetransplantasjon. Fire av fem leger mener det er behov for opplæring i hvordan slik informasjon bør gis. Imidlertid mente legene at andre foreldre og massemediene i stor grad påvirker foreldrenes valg av behandling.

Dårlig kort- og langtidsprognose blir oppgitt som de vanskeligste etiske dilemmaene. Få vektlegger den store ressursbruken som et stort etisk problem.

Anbefalte artikler