Organtransplantasjon hos barn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I snart 30 år har barn med organsvikt fått tilbud om organtransplantasjon i Norge. Lengst erfaring har vi mednyretransplantasjoner, som har vært utført siden 1971. Fra 1983 da ciklosporin (cyklosporin A) ble introdusert, harogså barn med lever- og hjertesvikt fått tilbud om transplantasjon. I denne artikkel gis det en oversikt over degenerelle somatiske erfaringer vi har med 136 nyretransplantasjoner til 107 barn, hvorav åtte er døde.Organtransplantasjon griper sterkt inn i livet til barnet og barnets familie. Det gis en bred oversikt over depsykososiale aspekter ved organtransplantasjon hos barn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media