Organtransplantasjon hos barn

Monn E, Vandvik IH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I snart 30 år har barn med organsvikt fått tilbud om organtransplantasjon i Norge. Lengst erfaring har vi med nyretransplantasjoner, som har vært utført siden 1971. Fra 1983 da ciklosporin (cyklosporin A) ble introdusert, har også barn med lever- og hjertesvikt fått tilbud om transplantasjon. I denne artikkel gis det en oversikt over de generelle somatiske erfaringer vi har med 136 nyretransplantasjoner til 107 barn, hvorav åtte er døde. Organtransplantasjon griper sterkt inn i livet til barnet og barnets familie. Det gis en bred oversikt over de psykososiale aspekter ved organtransplantasjon hos barn.

Anbefalte artikler