Kliniske etikkomiteer utprøves i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kliniske etikkomiteer er nå etablert ved tre sykehus i Norge som følge avet treårig prosjektsamarbeid mellom Senter formedisinsk etikk, Sosial- og helsedepartementet og sykehusene. Med noen føringer ble sykehusene gitt frihet til åbestemme hva slags mandat en etikkomité bør arbeide etter, hvordan den bør sammensettes og hvem som kan henvende segtil den. Resultatet er at komiteene prøver ut litt forskjellige måter å fungere på. Vi mener dette er gunstig forsenere evaluering. Prosjektet viser at det er en krevende oppgave å få etikkomiteer til å fungere tilfredsstillende vedsykehus. Artikkelen drøfter noen slike vansker, bl.a. at det er vanskelig å innholdsbestemme et felles normgrunnlag, atdet er ulike oppfatninger om hva etikkomiteer kan være egnet til og hvordan de bør sammensettes, at det er usikkerhetom hva etisk ekspertise er og hvilken rolle den skal spille og at leger har ulike meninger om hvordan de vil forholdeseg til slike komiteer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media