Konsultasjon-liaison-psykiatri i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hensikten med denne artikkelen er å kartlegge omfanget av konsultasjon-liaison-tjenesten ved norske somatiske sykehus,hvor mye ressurser som benyttes til virksomheten, hvordan tjenesten brukes, hvordan kvaliteten av denne vurderes, omdet er behov for utvidelse av virksomhet og om det er behov for videre- og etterutdanning.

  Et spørreskjema ble sendt til de største avdelinger ved landets fylkes-, sentral- og regionsykehus. Fra de somatiskeavdelingene kom det inn 189 svar (85%) og fra de psykiatriske 74 svar (55%). Det utføres 1-13 tilsyn i uken (median totilsyn per uke). I gjennomsnitt brukes det 2,5 arbeidstimer for hvert psykiatriske tilsyn. Et mindretall av tilsyneneutføres av spesialist i psykiatri. Knapt 60% av avdelingene gir veiledning til underordnede leger. Psykiatriskspesialistvurdering blir i svært liten grad innhentet ved utredning av uklare somatiske tilstander. De somatiskeavdelinger er i hovedsak tilfreds med tilsynene med hensyn til hvor raskt de utføres og med kvaliteten for øvrig. Etstort flertall både av leger ved somatiske avdelinger og psykiatere mener at det er behov for utvidelse avkonsultasjon-liaison-tjenesten. Begge grupper opplever behov for videre- og etterutdanning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media