Trygve Talseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trygve Talseth

Trygve Talseth
29.05.2008
Ikke i noen av endene av livssyklusen lar urinblæren oss være i fred. I de første leveår blir spedbarnet pakket inn i bleier, og i eldre år blir man jaget ut av sengen med fare for liv og helse. Når...
Alexander Schultz, Hans Hedlund, Trygve Talseth
11.09.2003
Siden papaverin ble lansert som ereksjonsstimulerende stoff i 1982 ( 1 ), er det utført omfattende forskning innenfor ereksjonsfysiologi, patoanatomi og patofysiologi ved organisk betinget erektil...
Trygve Talseth, Hans Hedlund
03.03.2005
I Tidsskriftet nr. 1/2005 rapporterer Helge Stormorken & Frank Brosstad signifikant økt vannlatingsfrekvens hos pasienter med fibromyalgi ( 1 ). Vannlatingsfrekvens sier i seg selv ikke noe om...
Kim Alexander Tønseth*, Alexander Schultz, Trygve Talseth, Hans Hedlund,
30.06.2005
Ereksjonssvikt er en hyppig forekommende lidelse og har negativ innflytelse på livskvaliteten. Forekomsten er økende med alderen, og i en norsk studie rettet mot menn over 40 år oppgav 20 % moderat...
Steinar Karlsen,, Trygve Talseth
16.06.2005
Avdelingsoverlege Trygve Bull-Njaas plutselige og uventede død 23.3. 2005 var et sjokk for oss alle. Det er ufattelig at han er borte. Dessverre oppfattet ingen av oss signalene om at Trygve var...
Trygve Talseth
04.02.2011
Dahm, Philipp Dmochowski, Roger Evidence-based urology 432 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 100 ISBN 978-1-4051-8594-3 Jeg anbefaler denne boken til alle som ønsker lærdom om...
Trygve Talseth
15.05.2012
Bachmann, Alexander Rosette, Jean de la Benign prostatic hyperplasia and lower urinary tract symptoms in men 182 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 13 ISBN 978-0-19-957277-9...
Trygve Talseth
11.02.2014
McLoughlin, John Burgess, Neil Motiwala , Hanif Top tips in urology 2. utg. 284 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 50 ISBN 978-0-470-67293-8 Top tips in urology er kommet i 2. utgave...