Kunnskapsbasert urologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dahm, Philipp

  Dmochowski, Roger

  Evidence-based urology

  432 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 100

  ISBN 978-1-4051-8594-3

  Jeg anbefaler denne boken til alle som ønsker lærdom om kunnskapsbasert urologi, og det bør gjelde alle som praktiserer i faget – både utdanningskandidater og spesialister. Forfatterne er en rekke anerkjente kapasiteter som i det vesentlige kommer fra USA og Canada, men Europa og Australia er også representert.

  I de første seks kapitlene tar forfatterne for seg bakgrunnen for kunnskapsbasert urologi – hvordan man søker, bedømmer og tolker vitenskapelige artikler. Boken har 40 kapitler, og forfatterne går grundig gjennom litteratur hvor vekten er lagt på gode kliniske studier og metaanalyser. Både medisinsk og kirurgisk behandling av de fleste urologiske problemstillinger blir grundig belyst. Forfatterne søker å utdype flere konkrete spørsmål i hvert kapittel. Hvert spørsmål ender opp med anbefalinger som deles i grad 1 eller grad 2, dersom anbefalingen som gis, er sterk eller svak. Dette etterfølges av en bokstav (A-D) ettersom kvaliteten av evidens er sterk, middels, svak eller meget svak. Som eksempel spør forfatterne om dvergpalmeekstrakt (saw palmetto) har effekt som behandling av symptomatisk prostataforstørrelse. Etter at de har gått gjennom litteraturen blir konklusjonen at det ikke har objektiv effekt med anbefaling 1A.

  Det er lett å lese konklusjonen ved at svaret på relevante spørsmål også fremstilles grafisk (forest plot). På denne måten ser man enkelt om resultatene samler seg på den ene eller andre siden av en midtlinje.

  Hva er de beste prediktorene for nefrektomi etter abdominalt traume? Er det trygt å bruke antimuskarine midler ved overaktiv blære? Hva er effekten av behandling med alfaadrenerge blokkere på avgang av ureterkonkrementer? Bedres resultatet etter radikal prostatektomi om man gir adjuvant strålebehandling ved pT3 eller pT2 med ufrie marginer? Hvilken klasse antibiotika kan anbefales ved behandling av urinveisinfeksjoner? Hjelper inntak av tranebær for å redusere risikoen for ny infeksjon? Dette er eksempler på kliniske problemstillinger som forfatterne belyser.

  Boken innholder til sammen henimot 1700 referanser. Av disse har jeg sporet opp 12 artikler med norske forfatternavn, og av dem er bare to urologer. Den ene artikkelen er en oversiktsartikkel skrevet sammen med flere utenlandske medforfattere, og den andre er utført i Danmark. Dette forteller dessverre noe om den norske forskningsaktiviteten på dette fagområdet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media