()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Avdelingsoverlege Trygve Bull-Njaas plutselige og uventede død 23.3. 2005 var et sjokk for oss alle. Det er ufattelig at han er borte. Dessverre oppfattet ingen av oss signalene om at Trygve var alvorlig syk. Han ble 51 år gammel.

  Trygve Bull-Njaa ble født i Stavanger i 1953. Han tok grunnfag i sosialantropologi i 1975, og utdannet seg så til lege ved Universitetet i Oslo. Han tok medisinsk embetseksamen i 1981, og utdannet seg til speisalist i generell kirurgi og urologi ved Askim sykehus, Lovisenberg sykehus, Sentralsykehuset i Akershus og Rikshospitalet. I 1992 var han representant for Yngre Legers Forening, Akershus, i foreningens landsråd, og han ble medlem av Legeforeningens landsstyre samme år. Fra 1993 var han medlem av spesialistkomiteen for urologi, og var nylig valgt som leder for denne. Han har nedlagt et stort arbeid i Norsk Urologisk Forening og var spesielt opptatt av å inkludere nye urologer i fagmiljøet.

  Trygve Bull-Njaa begynte ved Aker sykehus i 1994 og arbeidet her som overlege i urologi inntil sin død. Han var sentral i oppbyggingen av Oslo Urologiske Universitetsklinikk ved Aker universitetssykehus og en betydningsfull brikke i ledelsen av denne. Hans evne til å stille kritiske spørsmål og se problemstillinger fra ulike synsvinkler har vært av stor verdi. Selv om hans interessefelt i faget var vidt, utviklet han de siste årene spesielle kunnskaper i undersøkelse og behandling av nyresteinssykdommer, og han ble en av landets ledende urologer innen dette feltet.

  Han var meget profesjonell i sitt yrke som lege og kirurg, og hans virke var preget av stor integritet og empati. Hans pasienter var glad i ham, og han var glad i dem. Han tok seg av pasientene på en enestående god og omsorgsfull måte, og var seg bevisst de pårørendes behov for støtte og råd. Med Trygve Bull-Njaas død har det medisinske miljø både ved Aker universitetssykehus og i Norge mistet en kollega med profesjonelle og menneskelige egenskaper og ressurser som blir vanskelig å erstatte.

  Som kollega og venn var Trygve Bull-Njaa et enestående menneske. Han var alltid utadvendt og livsglad, og han hadde et inkluderende vesen. Han viste omtanke og omsorg for alle som tok kontakt med ham. Det gjorde mange, både kolleger og andre ansatte ved sykehusene der han arbeidet. Tapet av Trygve Bull-Njaa smerter oss alle inderlig, og vi vil for alltid bære med oss minnet om ham.

  Han satte alltid sin familie høyt. Våre tanker og vår medfølelse går til Lise og barna, som må gjennomleve denne tunge tiden.

  På vegne av kolleger og andre vennerved Aker universitetssykehus og Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media