Tom Sundar,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom Sundar,

Tom Sundar
04.03.2004
Liv Kristin Hatle var anerkjent i utlandet lenge før hun ble profet i eget land. Pionerarbeidet med å ta i bruk doppler- og ultralydteknikk til hjertediagnostikk har gitt henne en posisjon som er få...
Tom Sundar
22.04.2004
Et tverrfaglig prosjekt i regi av Legeforeningen skal bidra til økt kvalitet og effektivitet i polikliniske tjenester innen psykiatrien. Helsedepartementet har bedt Legeforeningen om å gjennomføre...
Tom Sundar
01.07.2004
En av fem nordmenn har nedsatt livskvalitet og arbeidsevne på grunn av kroniske smerter. Nå vil Legeforeningen bedre behandlingstilbudet til smertepasientene. Rae Frances Bell (t.v.) og Jannicke...
Tom Sundar
01.07.2004
– Det vil være uhensiktsmessig og uverdig å ta inn en forskriftsendring som påfører kronisk syke unødige praktiske og økonomiske belastninger. Dette skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til...
Tom Sundar
19.02.2004
Sigaretter med lavt innhold av tjære reduserer ikke risikoen for lungekreft. Det fremgår av den amerikanske Cancer Prevention II-studien som omfatter over 350 000 menn og ca. 575 000 kvinner ( 1 ). I...
Tom Sundar
20.05.2004
Sintef Helse ønsker bedre kommunikasjon med spesialforeningene og de kliniske fagmiljøene om kodepraksis og diagnosekvalitet. – Spesialforeningene er sentrale premissleverandører i arbeidet med å...
Tom Sundar
20.05.2004
33 tverrfaglige team fra Kristiansand i sør til Karasjok i nord er med på det hittil største gjennombruddsprosjektet i regi av Legeforeningen. – Responsen er så stor at vi av kapasitetshensyn har...
Tom Sundar
02.12.2004
– Forslaget til nasjonale retningslinjer for håndtering av legemiddelassistert rehabilitering i apotek virker grundig gjennomtenkt og erfaringsbasert. Illustrasjon Øystein Førre Det skriver...
Tom Sundar
06.05.2004
På et seminar i Oslo 11. mai presenterer Legeforeningen sine nye retningslinjer for smertebehandling. Retningslinjene er utarbeidet av en ekspertgruppe med representanter for et titall...
Tom Sundar
18.03.2004
20 spesialforeninger har levert forslag til over 50 fagspesifikke kvalitetsindikatorer, men ennå gjenstår det mye før disse kan tas i bruk. Anne Grimstvedt Kvalvik – Å finne frem til hensiktsmessige...
Tom Sundar
22.01.2004
Små barn med virusutløst bronkial obstruksjon har ingen behandlingsfordeler av prednisolon oralt. Det er konklusjonen i en dobbeltblind, randomisert og placebokontrollert studie fra Storbritannia ( 1...
Tom Sundar
22.01.2004
Rofecoxib og naproksen har likeverdig effekt hos eldre pasienter med artrose, men bivirkningene er fortsatt uavklart. Det viser en studie fra allmennpraksis i USA og Sverige som omfattet over 5 500...
Tom Sundar
22.01.2004
Det går unna på løpende bånd når professor Erling Haaskjold ved Rikshospitalet opererer grå stær. Det som for den drevne øyelegen er et rutineinngrep, kan for pasientene innebære begynnelsen på et...
Tom Sundar
08.01.2004
Kombinasjonen T₄/T₃ gir ingen behandlingsfordeler fremfor T₄ alene ved primær hypotyreose. Standardbehandling ved primær hypotyreose er levotyroksin (T₄) i vedlikeholdsdoser på 100 – 150 µg per døgn...
Tom Sundar
08.01.2004
1. januar 2004 ble Harriet Wallberg-Henriksson den første kvinne i rektorstolen ved Karolinska Institutet, Nordens eneste universitet med rendyrket medisinsk profil. Forventningene om at hun skal øke...
Tom Sundar
05.02.2004
Foto per.e.tandberg@frostdesign.no /Norsk Luftambulanse Uansett vær- og føreforhold eller hvor i landet en ulykke finner sted, er det ett imperativ som gjelder i all prehospital akuttmedisin: Vær...
Tom Sundar
05.02.2004
Høgskolen i Lillehammer tilbyr nå en spesialutdanning for akuttmedisin utenfor sykehus. Paramedic-utdanningen er et av mange forbedringstiltak som skal sørge for at ambulansetjenesten snart blir...
Tom Sundar
23.01.2003
Verdens helserapport 2002 har laget rankinglister over 26 ledende årsaker til sykelighet og dødelighet relatert til geografi og utvikling. I fattige land er undervekt den største trusselen mot...
Tom Sundar
26.06.2003
Skrekkbilder fra sykehus i Hongkong eller Canada som fylles til randen av mistenkte SARS-tilfeller, eller av nygifte i Beijing som – iført munnbind eller maske – utveksler et pseudokyss, har...
Tom Sundar
04.12.2003
Hos koronarpasienter med flerkarsykdom kan bypasskirurgi være bedre og billigere enn angioplastikk. Det hevder amerikanske forskere som har gjort en kostnad-nytte-analyse av koronar bypasskirurgi...