Legemiddelassistert rehabilitering i apotek

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

– Forslaget til nasjonale retningslinjer for håndtering av legemiddelassistert rehabilitering i apotek virker grundig gjennomtenkt og erfaringsbasert.

Illustrasjon Øystein Førre

Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse til Sosial- og helsedirektoratet. Bakgrunnen for retningslinjene er et initiativ fra Alliance-apotekene om å utvikle et kvalitetssikret opplegg for forsvarlig oppfølging av pasienter som er med i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Retningslinjene legger vekt på å sikre kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom apoteket og den tverrfaglige ansvarsgruppen for den enkelte pasient, gjennom en forpliktende samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen forutsetter pasientens samtykke og er underlagt avtalepartenes yrkesmessige taushetsplikt.

Samtlige interne høringsinstanser gav sin tilslutning til initiativet og det foreliggende utkastet til retningslinjer.

Legeforeningen gir derfor sin tilslutning til retningslinjene. De anses å utgjøre en faglig veileder, med ryddige og nyttige forslag til kjøreregler i samarbeidet mellom apotek og den øvrige helsetjenesten. Foreningen understreker samtidig at det klart bør fremgå av veiledningen at fastlegen har en selvstendig plikt til enhver tid å vurdere om det er riktig å videreføre legemiddelassistert rehabilitering.

Anbefalte artikler