Tom Sundar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom Sundar

Tom Sundar
04.12.2008
– Dokumentasjonen er entydig. Økt satsing på primærhelsefunksjoner er av vital betydning for både enkeltpasienter og samfunnet Barbara Starfield. Foto Tom Sundar Den amerikanske...
Tom Sundar, Anne Britt Thuestad, Per Thomas Thomassen, Hilde Røshol, Kirsti Hjelme, Urd Andestad, Elisabeth Bryn
22.06.2006
Som en del av en bredere revisjonsprosess arbeider Statens legemiddelverk med å oppdatere og tydeliggjøre regelverket for blåreseptordningen. Målet er bedre etterlevelse av refusjonsvilkårene og...
Tom Sundar
03.06.2004
Hopcroft, Keith Forte, Vincent Symptom sorter 449 s, tab. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2003. Pris GPB 25 ISBN 1-85775-826-9 Evnen til å tenke differensialdiagnostisk kjennetegner en dyktig kliniker...
Tom Sundar
05.02.2004
Cormack, David H. PDQ Histology 224 s, tab, ill. Ontario: BC Decker, 2003. Pris USD 25 ISBN 1-55009-187-5 PDQ Histology er en kortfattet, instruktiv og forbilledlig godt illustrert kortversjon av...
Tom Sundar
22.01.2004
Degnæs, Berit Året med tusen dager 165 s. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 299 ISBN 82-05-31015-7 Richardt og Berit møtes midtveis i livet. De er etablert på hver sin kant, men velger å bryte opp og...
Tom Sundar
23.01.2003
Konklusjonene i SMM-rapporten kan bety kroken på døren for flere mellomstore sykehus som har hatt planer om å bygge opp akutt PCI-virksomhet. – Anbefalingene i rapporten går i retning av å utvide...
Tom Sundar
06.11.2003
Trond, Markestad Klinisk pediatri 278 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2003. Pris NOK 359 ISBN 82-7674-696-9 Det er ikke akkurat flust av norske lærebøker om barnesykdommer. Gode, kortfattede og...
Tom Sundar, Raida Ødegaard
23.01.2003
Innen angioplastikk skjer det endringer både medisinsk og språklig. Nye metoder medfører nye betegnelser. En ny rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering ( 1 ) og flere artikler i dette nummer...
Tom Sundar
06.11.2003
Ole Sverre, Haga Hverdagspediatri 3. utg. 432 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. Pris NOK 379 ISBN 82-1500-190-4 Det er prisverdig at norske leger skriver norske fagbøker. I så måte er...
Tom Sundar
06.02.2003
Fra 2004 skal alle statlige tilskudd til spesialisthelsetjenesten kanaliseres via de regionale helseforetakene, som får svært vide fullmakter. Samlet avtaleansvar, fri prissetting og...
Tom Sundar
30.04.2003
Anker, E Lærebok for menn 43 s. Oslo: Arneberg, 2002. Pris NOK 100 ISBN 82-91614-15-6 En halvtime tar det å skumme gjennom denne lille boken skrevet av psykiater Espen Anker, en bok som ifølge...
Tom Sundar
06.03.2003
En norsk undersøkelse viser at akupunktur reduserer fødselssmerter og er et alternativ til farmakologisk smertebehandling. I undersøkelsen som er gjennomført ved Sykehuset Østfold, ble 210 kvinner...
Tom Sundar
10.04.2003
Norske forskere har identifisert enzymer som reparerer alkyleringsskader på så vel RNA som på DNA i humane celler. Oppdagelsen av de to reparasjonsenzymene hABH2 og hABH3 kaster nytt lys over...
Tom Sundar
03.04.2003
Hjertepasienter som får acetylsalisylsyre som tromboseprofylaktikum, har redusert beskyttelse ved samtidig bruk av ibuprofen. Både risikoen for hjertedød og totaldødelighet øker markant. Data for...
Tom Sundar
20.02.2003
Selektive serotoninreopptakshemmere er forbundet med økt risiko for blødning i mage-tarm-kanalen, og risikoen øker sterkt hvis antiflogistika brukes samtidig. En prospektiv undersøkelse fra Danmark...
Tom Sundar
28.05.2003
Konsentrasjonen av betaamyloid og tauprotein i spinalvæske kan gi diagnostisk informasjon ved demensutredning. Letingen etter biologiske markører for Alzheimers sykdom er intens, og har vært særlig...
Tom Sundar
28.05.2003
Statinbehandling av pasienter med høyt blodtrykk og middelverdier for kolesterol reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer. Det fremgår av en av de største randomiserte studiene av farmakologisk...
Tom Sundar
04.12.2003
I 2004 sjøsettes annen versjon av det primærmedisinske kodeverket ICPC, som også får koblinger til sykehusenes ICD-system. Sosial- og helsedirektoratet og Rikstrygdeverket er i full gang med...
Tom Sundar
20.03.2003
Fra Grünerløkka på Oslos østkant til Ullevål universitetssykehus er det bare noen få kilometer, men den kulturelle avstanden kan være stor. Så stor at...
Nina Husom, Stine Nesje, Tom Sundar
20.10.2002
Inntil videre skal dagens pasientbro til utlandet opprettholdes, men i mindre skala enn før. I statsbudsjettet er det avsatt 60 millioner kroner til behandling i utlandet. Tilbudet gjelder...