Tidsskriftet

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tidsskriftet

Preben Aavitsland
12.06.2008
Tidsskriftets eksterne fagvurderere hjelper forfatterne med å forbedre manuskriptet og redaktøren med å treffe en beslutning om publisering God vitenskap vokser best der den utsettes for uhemmet...
Redaksjonen
27.08.2009
I Tidsskriftet, som i andre medier, ser vi oftere enn før at ord som naturlig hører sammen, blir skrevet i to ord. Her er noen språkråd om sammenskriving og bruk av bindestreker fra Tidsskriftets...
Preben Aavitsland
22.06.2006
Aborttallet er ingen god indikator på om kvinner selv får bestemme over seksualitet, prevensjon og svangerskap I april hvert år presenterer Statistisk sentralbyrå fjorårets «aborttall» ( 1 )...
Petter Gjersvik
02.12.2004
Underordnede sykehusleger i USA har svært lange vakter og lange arbeidsuker, noe som gir større fare for medisinske feilvurderinger. Mange har ment at lange vakter for sykehusleger kan være en fare...
Tom Sundar, Pål Gulbrandsen
10.12.2001
De første hjertestarterne ble innført i 1985 og er siden blitt videreutviklet. I sommer signaliserte daværende helseminister Tore Tønne at utplassering av hjertestartere burde være en prioritert...
Tidsskriftet
20.01.2005
Foto AFP PHOTO/Saeed Khan/SCANPIX Detalj fra en massegrav i Bang Mak Roang-templet i Takuapa, Thailand – en liten lapp med DNA-informasjon for identifisering av et av tsunamiens ukjente ofre.
Tidsskriftet
21.04.2005
Kvinner med såkalte ubestemte helseplager opplever å bli møtt med skepsis og manglende interesse av legen. Dette går på verdigheten løs. Anne Werner har skrevet doktoravhandling om helseplager som...
Redaksjonen
19.05.2005
Foto Rune Eraker Med sitt kamera har fotograf Rune Eraker dokumentert den ulykken HIV og AIDS er for de fattige afrikanske landene Liberia, Sudan, Somalia og Sierra Leone. Ni av hans bilder er gitt...