Sammenskriving og bindestrek

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet, som i andre medier, ser vi oftere enn før at ord som naturlig hører sammen, blir skrevet i to ord. Her er noen språkråd om sammenskriving og bruk av bindestreker fra Tidsskriftets nettsider.

  Sammenskriving er hovedregelen på norsk (i motsetning til på engelsk), f.eks.:

  blodsparing (blood saving)

  polymerasekjedereaksjon (polymerase chain reaction)

  Bindestrek brukes

  • Ved toleddede uttrykk av typen

   ikke-røyker

   serum-bilirubin, s-bilirubin

   plasma-glukose, p-glukose

   NB! Ønsker man å føye flere ledd til denne type uttrykk, brukes sammenskriving, f.eks.:

   ikke-røykerholdning

   ikke-reseptorantistoffer

   serum-bilirubinverdier

  • Til erstatning for /, dvs. sammensetninger med sidestilte ledd, f.eks.:

   tur-retur-billett

   svart-hvitt-bilde

   lege-pasient-forholdet

   øre-nese-hals-lege

  • Når den representerer et for- eller etterledd, f.eks.:

   uroskopi og -grafi

   hjerte- og karsykdom

  • Ved sammenbinding av bokstavledd og talledd, f.eks.:

   HSV-1, HSV-2

  • Ved sammenbinding av bokstavledd og/ eller talledd og ord, f.eks.:

   u-land

   e-post

   p-verdi

   T-celle

   Y-kromosom

   LSD-rus

   A4-format

   F344-hannrotte

   HLA-B27-antigener

   2,5-prosentilen

   5-fluorouracil

   50-åring

   2.-nevron

   3.-klassing

   men 17. mai (dato)

   NB! Når det etter denne type sammenbinding kommer flere ledd, brukes sammenskriving, f.eks.:

   A-vitaminmangel

   2.-nevronskade

   T-celleaktivering

   T-celleantigenreseptor

   T-celleantigenreseptorgenrearrangering

   NB! Generelt bør man unngå å hekte mange ledd sammen til ett ord og heller omskrive, i sistnevnte tilfelle f.eks. til

   rearrangering av T-cellenes antigenreseptorgener

   CD4+ T-celler, skriv heller CD4-positive T-celler

  • Ved sammensatte uttrykk med ord foran bokstavledd og/eller talledd settes bindestrek bare etter bokstavleddet og/eller talleddet, f.eks.:

   vitamin A-mangel

   hepatitt B-vaksine

   fragil X-syndrom

   type 2-diabetes

   klasse II-molekyler

   OBS! MHC-klasse II-molekyler (for å holde uttrykket sammen)

  • Ved kombinasjonen talledd, ord, bokstavledd, f.eks.:

   12-kanals-EKG

   24-timers-EKG

   24-timers-EKG-registrering (= registrering av 24-timers-EKG) eller

   24-timers EKG-registrering

   12-punkts-EKG

   men bare 24-timers pH-registrering (= pH-registrering i 24 timer) (jf. mønsteret: femliters plastkanne)

  • Ved kombinasjonen ord, bokstavledd, ord, f.eks.:

   arbeids-EKG-test

  • Ved sammensatte uttrykk der forleddet er en ordforbindelse som i utgangspunktet er skrevet atskilt (ev. i kombinasjon med tall), brukes bindestrek mellom forledd og etterledd, f.eks.:

   øyeblikkelig hjelp-pasient

   cerebral parese-pasient

   høyre ventrikkel-dysplasi

   in vitro-fertilisering

   irritabel colon-syndrom

   vena cava superior-syndrom

   Helicobacter pylori-infeksjon

   H pylori-infeksjon

   herpes simplex-virus

   herpes simplex-virusencefalitt

   herpes simplex 1-virusencefalitt

   herpes simplex type 1-virusencefalitt

  • Ved sammensetninger av flere ledd, dvs. en ordforbindelse, en frase eller en ordgruppe med konjunksjon eller preposisjon, f.eks.:

   vente-og-se-holdning

   berg-og-dal-bane

   munn-og-klov-syke

   munn-til-munn-metoden

   lege-for-leger-opplegg

  • Ved sammensetninger med egennavn som forledd og flernavnssammensetninger, f.eks.:

   Ibsen-museet

   Oslo-mann (også oslomann)

   Karl Johan-monumentet

   Calvé-Legg-Perthes’ syndrom

   May-Grünwald-Giemsa-farging

  Flere språkråd finnes i forfatterveiledningen på våre nettsider: www.tidsskriftet.no/index.php?nota_id=538

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media