Sammenskriving og bindestrek

Redaksjonen Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet, som i andre medier, ser vi oftere enn før at ord som naturlig hører sammen, blir skrevet i to ord. Her er noen språkråd om sammenskriving og bruk av bindestreker fra Tidsskriftets nettsider.

Foto © Clandestini/GV-Press/NordicPhotos

Sammenskriving er hovedregelen på norsk (i motsetning til på engelsk), f.eks.:

blodsparing (blood saving)

polymerasekjedereaksjon (polymerase chain reaction)

Bindestrek brukes

 1. Ved toleddede uttrykk av typen

  ikke-røyker

  serum-bilirubin, s-bilirubin

  plasma-glukose, p-glukose

  NB! Ønsker man å føye flere ledd til denne type uttrykk, brukes sammenskriving, f.eks.:

  ikke-røykerholdning

  ikke-reseptorantistoffer

  serum-bilirubinverdier

 2. Til erstatning for /, dvs. sammensetninger med sidestilte ledd, f.eks.:

  tur-retur-billett

  svart-hvitt-bilde

  lege-pasient-forholdet

  øre-nese-hals-lege

 3. Når den representerer et for- eller etterledd, f.eks.:

  uroskopi og -grafi

  hjerte- og karsykdom

 4. Ved sammenbinding av bokstavledd og talledd, f.eks.:

  HSV-1, HSV-2

 5. Ved sammenbinding av bokstavledd og/ eller talledd og ord, f.eks.:

  u-land

  e-post

  p-verdi

  T-celle

  Y-kromosom

  LSD-rus

  A4-format

  F344-hannrotte

  HLA-B27-antigener

  2,5-prosentilen

  5-fluorouracil

  50-åring

  2.-nevron

  3.-klassing

  men 17. mai (dato)

  NB! Når det etter denne type sammenbinding kommer flere ledd, brukes sammenskriving, f.eks.:

  A-vitaminmangel

  2.-nevronskade

  T-celleaktivering

  T-celleantigenreseptor

  T-celleantigenreseptorgenrearrangering

  NB! Generelt bør man unngå å hekte mange ledd sammen til ett ord og heller omskrive, i sistnevnte tilfelle f.eks. til

  rearrangering av T-cellenes antigenreseptorgener

  CD4+ T-celler, skriv heller CD4-positive T-celler

 6. Ved sammensatte uttrykk med ord foran bokstavledd og/eller talledd settes bindestrek bare etter bokstavleddet og/eller talleddet, f.eks.:

  vitamin A-mangel

  hepatitt B-vaksine

  fragil X-syndrom

  type 2-diabetes

  klasse II-molekyler

  OBS! MHC-klasse II-molekyler (for å holde uttrykket sammen)

 7. Ved kombinasjonen talledd, ord, bokstavledd, f.eks.:

  12-kanals-EKG

  24-timers-EKG

  24-timers-EKG-registrering (= registrering av 24-timers-EKG) eller

  24-timers EKG-registrering

  12-punkts-EKG

  men bare 24-timers pH-registrering (= pH-registrering i 24 timer) (jf. mønsteret: femliters plastkanne)

 8. Ved kombinasjonen ord, bokstavledd, ord, f.eks.:

  arbeids-EKG-test

 9. Ved sammensatte uttrykk der forleddet er en ordforbindelse som i utgangspunktet er skrevet atskilt (ev. i kombinasjon med tall), brukes bindestrek mellom forledd og etterledd, f.eks.:

  øyeblikkelig hjelp-pasient

  cerebral parese-pasient

  høyre ventrikkel-dysplasi

  in vitro-fertilisering

  irritabel colon-syndrom

  vena cava superior-syndrom

  Helicobacter pylori-infeksjon

  H pylori-infeksjon

  herpes simplex-virus

  herpes simplex-virusencefalitt

  herpes simplex 1-virusencefalitt

  herpes simplex type 1-virusencefalitt

 10. Ved sammensetninger av flere ledd, dvs. en ordforbindelse, en frase eller en ordgruppe med konjunksjon eller preposisjon, f.eks.:

  vente-og-se-holdning

  berg-og-dal-bane

  munn-og-klov-syke

  munn-til-munn-metoden

  lege-for-leger-opplegg

 11. Ved sammensetninger med egennavn som forledd og flernavnssammensetninger, f.eks.:

  Ibsen-museet

  Oslo-mann (også oslomann)

  Karl Johan-monumentet

  Calvé-Legg-Perthes’ syndrom

  May-Grünwald-Giemsa-farging

Flere språkråd finnes i forfatterveiledningen på våre nettsider: www.tidsskriftet.no/index.php?nota_id=538

Anbefalte artikler